VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA - Podmienky používania

Registráciou a vstupom na “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”, “https://www.vw-club.sk”), súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Ak nesúhlasíte s právnym vymedzením všetkých nasledujúcich podmienok, potom sa prosím neregistrujte a nevstupujte a/alebo nepoužívajte “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť akékoľvek podmienky používania tohoto portálu, pričom urobíme všetko preto, aby sme Vás o týchto zmenách informovali, avšak bude vhodné, ak tieto podmienky budete pravidelne kontrolovať počas používania “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” a to z dôvodu, že musíte súhlasiť s každou zmenou týchto podmienok, ktoré budú aktualizované a/alebo upravené.

Naše fórum je založené na systéme phpBB (ďalej len “oni”, “im”, “ich”, “phpBB software”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB tímy”), čo je elektronický konferenčný systém vydávaný pod “General Public License” (ďalej len “GPL”), a ktorý je dostupný na www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať čo môžme a/alebo nemôžme v rámci povoleného obsahu a/alebo správy. Pre ďalšie informácie o phpBB, navštívte, prosím: https://www.phpbb.com/.

Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy, či v ktorej sa nachádza “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Vašich príspevkov je zaznamenávaná na pomoc vo vymožiteľnosti týchto podmienok. Taktiež súhlasíte s tým, že “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto podmienky. Ako používateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci táto informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL VZNIKU UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
Společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o., se sídlem Teplická 137, IČ 22773908, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31359. (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:
- přezdívka
- emailová adresa

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- možnosti přihlášení uživatele,
- Vzniku uživatelského účtu.

Souhlas udělujete:
- na zpracování po dobu 20 let

Souhlas udělujete za účelem:
- Přihlašování uživatele.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Správce hostingových služeb: VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.
- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.