VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA - Ochrana súkromia

Tieto zásady podrobne vysvetľujú ako “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” spolu s pridruženými spoločnosťami (ďalej len “my”, “nás”, “náš”, “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”, “https://www.vw-club.sk”) a phpBB (ďalej len “oni”, “ich”, “im”, “phpBB softvér”, “www.phpbb.com”, “phpBB Group”, “phpBB tímy”) používajú akékoľvek údaje zhromaždené počas akéhokoľvek spojenia s Vami (ďalej len “Vaše údaje”).

Vaše údaje sú zhromažďované dvomi spôsobmi. Najskôr, prehliadanie “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” spôsobí, že phpBB softvér vytvorí určitý počet cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Vášho PC na miesto, kde Váš internetový prehliadač ukladá dočasné súbory. Prvé dve cookies obsahujú len informáciu na identifikáciu používateľa (ďalej len “používateľovo id”) a informáciu na identifikáciu anonymného spojenia (ďalej len “id spojenia”), ktoré Vám automaticky priradí phpBB softvér. Tretí cookie bude vytvorený vtedy, keď zobrazíte témy na “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” a tento je použitý na rozpoznanie, ktoré témy už boli zobrazené, čím sa zvýši komfort Vášho prehliadania.

Môžme tiež vytvárať cookies, ktoré sú mimo phpBB softvéru, počas prehliadania “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”, avšak tieto sú mimo rámec tohto dokumentu, ktorého cieľom je pokryť stránky vytvárané prostredníctvom phpBB softvéru. Druhý spôsob, ktorým zhromažďujeme Vaše údaje, je prostredníctvom toho, čo nám sami odošlete. Toto môže byť, avšak nielen: odoslaním ako anonymný používateľ (ďalej len “anonymné príspevky”), registrovaný na “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” (ďalej len “Vaše konto”) a Vami odoslané príspevky po registrácii a počas prihlásenia (ďalej len “Vaše príspevky”).

Vaše konto bude bezpodmienečne obsahovať minimálne jednoznačne identifikovateľné meno (ďalej len “Vaše používateľské meno”), osobné heslo pre prihlásenie sa na Vaše konto (ďalej len “Vaše heslo”) a osobnú, platnú e-mailovú adresu (ďalej len “Váš e-mail”). Vaše údaje pre Vaše konto na “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” sú chránené zákonom na ochranu údajov a dát, ktoré sú v platnosti v krajine kde sme umiestnení. Akýkoľvek údaj navyše Vášho používateľského mena, Vášho hesla a Vášho e-mailu, ktorý je požadovaný “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA” počas registrácie vybočujú z toho, čo považujeme za povinné a čo za dobrovoľné. Vo všetkých prípadoch, máte možnosť určiť, ktorý údaj Vášho konta bude verejne zobrazený. Okrem toho, vo Vašom konte, máte možnosť zvoliť si alebo zrušiť možnosť automaticky generovaných e-mailov prostredníctvom phpBB softvéru.

Vaše heslo je šifrované (jednosmerný hash), takže je zabezpečené. Napriek tomu, je odporúčané, aby ste nepoužívali rovnaké heslo na rôznych internetových stránkach. Vaše heslo je možnosťou pre prístup k Vášmu kontu na “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”, takže si ho, prosím, chráňte. Nik v spojitosti s “VOLKSWAGEN CLUB SLOVAKIA”, phpBB alebo akoukoľvek 3. stranou, nie je za žiadnych okolností oprávnený žiadať od Vás Vaše heslo. V prípade, že zabudnete svoje heslo na prístup k Vášmu kontu, môžete použiť funkciu “Zabudol som svoje heslo”, ktorá je dostupná v rámci phpBB softvéru. Tento proces bude od Vás vyžadovať vloženie Vášho používateľského mena a Vášho e-mailu, potom phpBB softvér vygeneruje nové heslo, ktoré Vám znovu umožní prístup k Vášmu kontu.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL VZNIKU UŽIVATELSKÉHO ÚČTU
Společnost AUTOKLUBY.CZ s.r.o., se sídlem Teplická 137, IČ 22773908, zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 31359. (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovává následující osobní údaje:
- přezdívka
- emailová adresa

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem:
- možnosti přihlášení uživatele,
- Vzniku uživatelského účtu.

Souhlas udělujete:
- na zpracování po dobu 20 let

Souhlas udělujete za účelem:
- Přihlašování uživatele.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Správce hostingových služeb: VSHosting s.r.o., se sídlem Sodomkova 1579/5, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 615 05 455.

Osobní údaje nebudou předány mimo území EU.
Souhlas se zpracováním lze vzít kdykoliv zpět, a to a to zasláním dopisu, emailu s žádostí o odstranění.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět, toto zpětvzetí bude mít za následek odstranění uživatelské registrace z databáze včetně s tím spojených osobních údajů požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává vyžádat si u Správce přístup k vašim zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii u automatizovaně zpracovaných osobních údajů na jejich přenositelnost nechat vaše zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování.
- požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je Správce povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.